Slovník pojmů

Masivní dřevo (masiv)

100% přírodní produkt. Je považován za nejhodnotnější konstrukční materiál, používaný při výrobě nábytku. Jedná se dřevěné desky získané řezáním kmenů stromů. V nábytkářství se používají buď prkna (řezivo) nebo na větší plochy spárovka – plošně slepené řezivo.

Částečný masiv

Označuje nábytek, na kterém jsou některé díly vyrobeny z masivního dřeva např. přední plochy šatních skříní, komod, nočních stolků a čela postelí. Ostatní díly, jako jsou korpusy skříní, komod a nočních stolků či bočnice postelí jsou jiného materiálu např. dýhované, fóliované….

DřevoTřísková deska

Plošná konstrukční deska vyrobená z roztřískávané dřevní hmoty a následně spojené za vysokých teplot a tlaku. Jednotlivé třísky jsou k sobě pojeny lepidlovou směsí. Na povrchu můžeme rozeznat drobnou kresbu a barvu rozemleté dřevěné drti, respektive plošné uložených třísek. Tyto desky jsou označovány také zkratkou DTD.

Fóliovaná deska ( LTD )

Deska (dřevotřísková nebo dřevovláknitá), na kterou je nalisována tenká fólie požadovaného estetického vzhledu, např. se vzorem napodobujícím dřevo.

MDF deska

Plošná konstrukční deska vyrobená z rozvlákněné dřevní hmoty a následně spojených působením vysokých teplot a tlaku a lepivých složek, obsažených v dřevní hmotě. Tyto desky jsou označovány také zkratkou MDF. Vysoce hustá dřevovláknitá deska má obdobné vlastnosti, ale je ještě tvrdší. Tyto desky jsou označovány také zkratkou HDF.

Dýha

Tenká vrstva dřeva tloušťky 0,2 - 6 mm, získaná loupáním, řezáním nebo krájením. Pro povrchy nábytku jsou převážně používány tloušťky 0,6 – 1,2 mm. Vzniklé jednotlivé listy dýhy se skládají do sesazenek tak, aby se dosáhlo požadovaného estetického vzhledu.

Laťovka

dřevěná překližovaná deska složená ze střední vrstvy z masivního dřeva a povrchových vrstev z dýhy nebo dřevovláknité desky, vzájemně sklížených. Laťovka je hodnocena jako masivní dřevo.

ABS hrana

plastové zahranění v různách profilech a tloušťkách

Lizéna

svislá plochá lišta většinou umístěná na boční čelní straně skříně. Opticky zvýrazňuje siluetu skříně nebo komody.

Pravá dřevěná dýha

Tenká vrstva dřeva tloušťky 0,2 - 6 mm, získaná loupáním,řezáním nebo krájením. Pro povrchy nábytku jsou převážně používány tloušťky 0,6 – 1,2 mm. Vzniklé jednotlivé listy dýhy se skládají do sesazenek tak, aby se dosáhlo požadovaného estetického vzhledu

Překližka

je plochá konstrukční deska, vyrobená slepením zpravidla lichého počtu na sebe navrstvených loupaných dýh, jejichž směr vláken je na sebe kolmý. Takto získané desky jsou pevnější a odolnější různým typům deformací než desky masivního dřeva stejné tloušťky téže dřeviny.

Sesazenka

soubor rovně složených listů krájené nebo loupané dýhy, které jsou k sobě podélně slepeny. Tím je dosaženo zajímavé kresby dřeva. Sesazenka se lepí a lisuje na konstrukční desku (laťovka, dřevotřísková

Voština

je materiál, který se používá jako jádro s různou výškou, velikostí a tvarem buněk v sendvičových kompozitech. Označení voština je odvozeno z podobnosti se šestihrannou strukturou plástů včelího medu.